Event Information:

 • ti
  07
  marras
  2017
  su
  26
  marras
  2017

  Sepideh Rahaa: A Dream

  Galleria Espoonsilta

  Sepideh Rahaa - Dream Part III

  Huom. galleria on poikkeuksellisesti kiinni 11. - 12.11. sekä 18. - 19.11.2017

  Näyttelyssä on herkimpiä katsojia mahdollisesti häiritseviä elementtejä. Ei suositella lapsille.

  Näyttelyssään taiteilija pyrkii töillään luomaan niin muodossa kuin kontekstissa toisiinsa linkittyvän installaation. Näyttely on kaksiosainen; ensimmäinen, maalauksista koostuva osa, keskittyy naiseuteen sekä mielihyvän merkitykseen, toinen osa koostuu sarjoista videotöitä jotka keskittyvät yksilön läsnäoloon yhteiskunnassa maahanmuuton jälkeen, haastavaan identiteetin konseptiin sekä voimaantumiseen.

  Videosarja ”A Dream That Came True?” (“Unelma josta tuli totta?”) pyrkii pääsemään valloillaan olevan stereotyyppiseen kulttuuriin tai sukupuoleen pohjautuvan katsontakannan taakse ja haastamaan sen. Tämä projekti on yritys luoda keskusteluyhteyttä ihmisten välille yhteiskunnassa olevien kriittisten ongelmakohtien suhteen; tutkimalla henkilön mahdollisuutta päästä oman kulttuurinsa luomien rajoitusten, tai asuinpaikan sosiopoliittisen rakenteiden yli. Teossarja kuvaa sellaisten ihmisten elämää jotka ovat ylittäneet perinteisen ja postmodernin elämäntyylin rajat. Projekti kuvaa niiden naisten ja tyttöjen elämän realiteetteja jotka ovat kokeneet maahanmuuton ja elämisen Suomessa. Teoksen tarkoituksena on kuvata yksilöiden erilaisia elämänkokemuksia runollisessa kontekstissa.

  ”A Dream That Came True” on saanut tukea Suomen Kulttuurirahastolta, TaiKelta sekä Koneen Säätiöltä.

   

  Sepideh Rahaa (1981, Iran) on monialainen taiteilija, joka työskentelee Helsingissä. Rahaalle taiteellisessa työskentelyssä keskeinen elementti on kehojen muuntuvuus sekä performatiivisuus eri aikakausissa ja tiloissa. Tilojen luominen taiteellisien kohtaamisia ja keskusteluja varten on osa hänen menettelyään. Rahaan töitä on ollut esillä Aasiassa, Länsi-Aasiassa sekä Euroopassa. Rahaa on maalauksen ja kuvataiteen kandidaatti, taiteen ja tutkimuksen maisteri Shahedin yliopistosta Tehranissa sekä kuvataiteen ja nykytaiteen maisteri Aalto yliopistosta. Tällä hetkellä Rahaa suorittaa tohtorin tutkintoaan Aalto yliopistossa, tutkien identiteetin konseptia sekä hybriditeettiä, painopisteenään naiskehon muuntuminen politisoituneeksi.

  http://www.sepidehrahaa.com

  ***

  Sepideh Rahaa: A Dream Part II

   

  Please note that the gallery is closed on 11. - 12.11. and 18. - 19.11.2017. The exhibition might have some shocking elements in it. Not recommended for children.

  A Dream

  In this exhibition artist attempts to set installation of artworks which are linked to each other in form and in context. The exhibition is divided in two parts: first part is including series of paintings addressing subject of womanhood, meaning of pleasure and beyond, and second part includes series of video work where there is emphasis on presence of individual in the society after migration, challenging concept of identity and empowerment.

  Video series “A Dream That Came True?” intends to go beyond the existing stereotypical perceptions based on gender or culture and to tackle it. This project is an attempt to create a dialogue between people in the society regarding the critical issues existing in it, and by exploring the possibilities of going beyond the boundaries which are caused by one's own culture, or sociopolitical structure of the place she lives.  These series of work reflect on life of people who cross the border between the traditional and postmodern type of life. This project portrays reality of life and resistance from perspective of women and girls who have experienced concept of migration and living in Finland, and it aims to portray different life experiences of individuals with a poetic context.

  “A Dream That Came True?” has been supported by Suomen Kulttuurirahasto, Taike and Kone Foundation.

  Biography

  Sepideh Rahaa (1981, Iran) is a multidisciplinary artist based in Helsinki. In her artistic practice, body, its transformation and performativity through time and spaces are significant elements of her work. The creation of spaces for artistic encounters and discussion is part of her practice. Her works has been exhibited in Asia, West Asia and in Europe. Rahaa holds a BA in painting and visual arts, MA in art and research from Shahed University in Tehran and MA in Fine Arts and contemporary art at Aalto University. Currently she is pursuing her doctoral studies in contemporary art at Aalto University investigating concept of identity and its hybridity with the emphasis on how female body becomes politicized.

  http://www.sepidehrahaa.com

   

   

  Sepideh Rahaa: Embrace